Amistat i relació penedesenca

La primera Junta Directiva de l'IEP

Aprovada la fundació de l'IEP, el 15 de maig de 1977,  es va procedir a l'elecció de la Junta Directiva provisional, a proposta de la Comissió Promotora es va presentar una candidatura d'unitat penedesenca que va ser acceptada unànimement. 

Teresa Basora i Sugranyes
Primera presidenta de l'IEP

En espera de la legalització definitiva dels estatuts, la Junta va quedar formada provisionalment de la següent manera: 

Presidenta: Teresa Basora, de Vilanova i la Geltrú
Sots-president: Ramon Planas, de Sitges
Tresorer: Pere Puignau, de Sant Sadurní d'Anoia
Secretari: Joan Tarrada, de Vilafranca

Vocals:
Josep Maria Aragon s, de Sant Sadurní d'Anoia
Antoni Barceló, de Vilanova i la Geltrú
Miquel Castellví, del Vendrell
Lluís Jou, de Sitges
Josep M. Masachs, de Vilafranca del Penedès
Xavier Virella, de Vilanova i la Geltrú.JSB

Comentaris