Amistat i relació penedesenca

La biblioteca i l'hemerotecaLa Secció de Bibliografia va ser de les primeres en encetar la seva activitat amb la publicació a les pàgines d'«Olerdulae» d'uns llistat de bibliografia penedesenca amb indicació de les publicacions de caràcter local o comarcal que veien la llum. 

L'estiu de 1994 va ser traspassada del carrer Caputxins a la nova seu al carrer Sant Pau.

El 1999 la biblioteca va patir un incendi que va fer veure les dificultats d'espai de l'estatge al vilanoví carrer Sant Pau, fet que determinà, amb el suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el trasllat de la biblioteca a l'Arxiu Històric Comarcal situat al Castell de la Geltrú, mentre que l'hemeroteca ha quedat ubicada en millors condicions a l'esmentat carrer Sant Pau, com un complement de la secretaria allí situada. 

A dia d'avui la bibliotèca conté més de 7.000 títols diferents.

JSB


Els títols es poden consultar a través del web:

Comentaris