Amistat i relació penedesenca


Entre totes les tasques que l'IEP ha dut a terme durant aquests 40 anys de la seva existència, potser caldria fer-ne ressaltar una de prou important, són les relacions d'amistat que amb el tracte s'han anat creant entre molts dels nostres socis. 

L'Institut ha fet de gresol del qual han sortit aquestes relacions que han esdevingut un fruit més del que s'ha fet per la comarca.

Des de temps, ja reculats, existien a moltes de les nostres viles i pobles, persones prou compromeses amb la cultura que portaven a terme tasques de recerca prou importants i que, pel fet de no ser conegudes, tampoc tenien cap opció de donar-les a conèixer. Aquestes persones dintre les files de l'Institut s'han pogut relacionar entre ells, amb inquietuds molt semblants, les quals a través de les publicacions o dels mecanismes de l'Institut avui tenen un nom prou conegut dintre una plèiade d'estudiosos. Solament per aquest fet ja valia la pena la creació del nostre Institut.

JSB


Comentaris