Amistat i relació penedesenca

Constitució de l'IEP

En la seva primera carta circular adreçada als futurs socis, amb data 19 d'abril del mateix any, es convocava a l'acte oficial de constitució de l'IEP, el 15 de maig a les 11 del matí, a la sala gòtica del castell de Sant Martí Sarroca.
Aquest acte va comptar amb la presidència honorífica del Sr. Joan Suriol, batlle de Sant Martí Sarroca i president del Patronat del Castell; el Dr. Pere Bohigas i Balaguer, de l'Institut d'Estudis Catalans; el Dr. Emili Giralt i Raventós, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona; el Sr. Josep Parera i Ripoll, president del Museu de Vilafranca i que ostentava a la vegada la representació de Caixa Penedès; i el Sr. Joan Tarrada i Massanell, en nom de la Comissió Promotora.


15 de maig de 1977
Sala gòtica del Castell de Sant Martí Sarroca
Acte oficial de constitució de l'IEP
Com fos que hi havia quòrum suficient sobre els 257 socis prèviament inscrits, tot seguit foren llegits els 35 articles que configuraven la proposta d'estatuts, aquests van ser aprovats per unanimitat per l'assemblea.

JSB
El primer llibre que va editar l'IEP


Comentaris